Terug

 

VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY CHARTER LOGIS HOTELS GROEP

Laatste wijziging: 03/11/2023

1 PREAMBULE
De Logis Hôtels Groep bestaat uit 2.200 onafhankelijke restaurant-hotels in Europa.

De Logis Hôtels Groep biedt haar klanten (particulieren en professionals) specifieke diensten (website, loyaliteitsprogramma, nieuwsbrieven, enz.) en in het bijzonder een online reserveringscentrale op de website www.logishotels.com en via de mobiele applicatie beschikbaar op IOS en Android. Dit centrum wordt beheerd door Logis International Services (LIS), een dochteronderneming van de Fédération Internationale des Logis (FIL).

In deze context hebben FIL en LIS (Logis Hotels Group) dit Handvest willen opstellen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-Verordening 2016/79) die sinds 25 mei 2018 van kracht is en de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Het doel van dit Handvest is om het beleid van de Logis Hôtels Groep inzake de bescherming van persoonsgegevens van klanten te specificeren en maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden die de diensten van de Groep regelen. Door onze algemene voorwaarden te aanvaarden, gaat u dus uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van dit Handvest.

LOGIS HOTELS GROEP INZET VOOR PRIVACY

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Door gebruik te maken van de diensten van Logis Hotels Group, stelt u uw vertrouwen in ons, en dat willen wij beschermen. Daarom doen wij ons uiterste best om alle persoonlijke gegevens die u met ons deelt te beschermen en te beveiligen. Wij handelen in het belang van onze klanten.

In dit document wordt duidelijk en transparant uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en verwerken, zodat u eenvoudig kunt begrijpen hoe wij te werk gaan.

Het vertelt je ook hoe je contact met ons kunt opnemen als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens, en we helpen je graag verder.

Met "persoonlijke gegevens" bedoelen we alle informatie waarmee een klant direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Dit kunnen nominatieve gegevens zijn (naam, voornaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, enz.) of gegevens die kunnen worden gebruikt om klantprofielen te bepalen (hobby's, enz.) en om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen.

1. Transparantie: wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, informeren wij u over het doel en de ontvangers van uw gegevens.

2. Rechtmatigheid: we zullen je persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven.

3. Relevantie en nauwkeurigheid: we verzamelen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de gegevensverwerking. We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we bewaren accuraat en up-to-date zijn.

4. Bewaring: we bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden van gegevensverwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

5. Toegang, rectificatie, bezwaar, beperking, verwijdering, overdraagbaarheid, toestemming: u hebt het recht om uw toestemming in te trekken, bezwaar te maken tegen of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Het beheer van uw rechten wordt voorgesteld in paragraaf 8 "Uw rechten uitoefenen".

De Logis Hôtels Groep verbindt zich ertoe de 6 basisprincipes van de Europese Verordening na te leven, die de belangrijkste regels vormen die van toepassing zijn op onze verwerking van persoonsgegevens:

2. Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?
De Logis Hôtels Groep verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor specifieke doeleinden die beperkt zijn tot wat voor u noodzakelijk is, namelijk:

Relatiebeheer (in het kader van vakantieboekingen via de website logishotels.com en, in het bijzonder, het beheer van eventuele klachten na een vakantie).
2. Beheer van commerciële relaties (nieuwsbrieven, wedstrijden, promoties, enquêtes, prospects, contacten, online reclame, enz;)
3. Beheer van het getrouwheidsprogramma "ETIK",
4. Uitvoering van statistieken over het bezoek van klanten aan alle vestigingen van de Logis Hôtels Groep;
5. Het verbeteren van onze diensten door het uitvoeren van onderzoeken naar aanleiding van het versturen van tevredenheidsvragenlijsten en het beheren van klantenbeoordelingen;
6. Het beheer van uw eventuele verzoeken om uw rechten uit te oefenen.

In het geval van reserveringen is deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een contract.

De andere aspecten van het beheer van commerciële relaties hebben betrekking op de rechtmatigheid van het ontwikkelen van een commerciële activiteit, het aanbieden van promotionele en gepersonaliseerde voordelen aan onze klanten, het bieden van oplossingen als antwoord op verzoeken van klanten of het evalueren van de kwaliteit en tevredenheid van de aangeboden diensten.

Bepaalde verwerkingen worden op uw verzoek of met uw toestemming uitgevoerd. Dit betreft in het bijzonder het invoeren van uw e-mailadres in het daarvoor bestemde veld om u te abonneren op onze nieuwsbrief of wanneer u commerciële informatie aanvraagt.

3 Welke gegevens worden gebruikt?
We verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens die we nodig hebben om onze activiteiten uit te voeren, in het bijzonder om u gepersonaliseerde producten en diensten van hoge kwaliteit aan te bieden.

Het is mogelijk dat we verschillende soorten persoonsgegevens over u moeten verzamelen, in het bijzonder :

contactgegevens (bijv. achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, enz;
persoonlijke gegevens (bv. geboortedag en -maand (niet verplicht, kan worden gebruikt voor gepersonaliseerde aanbiedingen zoals verjaardagen), nationaliteit (stelt ons in staat om u e-mails te sturen in uw taal van communicatie en om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen, enz;)
informatie over uw kinderen (bijv. leeftijd, enz.); uw creditcardnummer (alleen essentiële gegevens voor transacties en reserveringen);
uw voorkeuren en interessegebieden om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen
aanbiedingen;

uw vragen/opmerkingen na uw verblijf.

We verzamelen ook gegevens van uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. We nodigen u uit om de regels met betrekking tot cookies te lezen in het "Cookiebeleid" dat toegankelijk is via onze cookieadviesbanner..

We willen geen "gevoelige" informatie verzamelen. Daarom vragen we je om dergelijke informatie niet door te geven wanneer je met onze diensten te maken hebt (informatie zoals gezondheidsgegevens, raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid, enz.)

4. WANNEER WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?
Persoonsgegevens kunnen bij verschillende gelegenheden worden verzameld, zowel via onze online tools als tijdens uw contacten met onze diensten (brieven, e-mails), in het bijzonder:

1. Het reserveren van een verblijf in een vestiging van de Logis Hôtels Groep via de website logishotels.com of de applicaties van Logis Hôtels:

Het reserveren van een kamer;
Verzoeken, klachten en/of geschillen naar aanleiding van een verblijf.

2. Deelname aan marketingprogramma's of evenementen van de Logis Hôtels Groep:

Inschrijving in de database "Logis Hôtels klant" van het getrouwheidsprogramma "ETIK";
Deelname aan tevredenheidsvragenlijsten na een verblijf in een vestiging van de Logis Hôtels Groep;
Wedstrijden georganiseerd door de Logis Hôtels Groep;
Inschrijving op nieuwsbrieven, om aanbiedingen en promoties per e-mail te ontvangen.

3. Technische informatie :

Uw IP-adres;
Informatie verstrekt door de browser over het besturingssysteem en de gebruikte browser;
Cookies (We nodigen u uit om de regels met betrekking tot cookies te lezen in het "Cookiebeleid" dat toegankelijk is via onze cookieadviesbanner.);

5. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?
Gegevens worden alleen bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is:

Om bestellingen uit te voeren;
Om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, in het bijzonder met betrekking tot het beheer van geschillen;
Om gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Ons algemene beleid voor het bewaren van gegevens op de website is als volgt:

Identificatiegegevens: 3 jaar vanaf de laatste datum van bezoek aan de site of verbinding met de klantenservice;
Bestelgegevens: 3 jaar vanaf de datum van de bestelling;
Bankgegevens, in het geval van een reservering, doorgegeven aan het hotel en opgeslagen in het PCI-systeem voor een periode van 7 dagen na de uitcheckdatum.
Gegevens van potentiële klanten: 3 jaar na de laatste indicatie van interesse (zoals een klik op een nieuwsbrieflink);
Cookies: maximaal 13 maanden vanaf de datum dat ze op uw computer of terminal zijn geplaatst (We nodigen u uit om de regels met betrekking tot cookies te lezen in het "Cookiebeleid" dat toegankelijk is via onze cookieadviesbanner.);

6.WELKE MAATREGELEN WORDEN GENOMEN OM DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS TE WAARBORGEN
Het is onze verantwoordelijkheid om fysieke of logische technische beveiligingsmaatregelen te definiëren en te implementeren, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige of onbedoelde vernietiging, onbedoeld verlies of wijziging, of onbevoegde bekendmaking of toegang.

Hiertoe hebben we technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een identificatie-/wachtwoordsysteem, middelen voor fysieke bescherming, enz.)

Wanneer u ons informatie met betrekking tot uw creditcard stuurt wanneer u een reservering maakt, wordt SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layer) gebruikt om uw transacties te beveiligen en wordt er een informatiesysteem van het PCI-type opgezet, waarbij de gegevens alleen in dit systeem worden ingevoerd.

INBREUK OP GEGEVENS :
In het geval van een inbreuk op persoonsgegevens verplichten wij ons om de CNIL hiervan op de hoogte te stellen volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Europese Verordening.

Als de genoemde inbreuk een hoog risico inhoudt voor klanten en contactpersonen en de gegevens niet zijn beschermd:

- We stellen de betrokken klanten en contactpersonen onverwijld op de hoogte;

- voorzien we de betrokken klanten en contactpersonen van de nodige informatie en aanbevelingen.

7. OVERDRACHT VAN GEGEVENS
Wij geven geen gegevens door aan derde bedrijven om een andere reden dan een van de volgende:

Levering van de bestelde diensten: om u de door u geboekte diensten te kunnen leveren, worden de gegevens doorgegeven aan de betreffende bedrijven, d.w.z. :
Bedrijven die hun diensten aanbieden op de website logishotels.com, met name voor kwaliteitscontrole;
Partners: annuleringsverzekeringen, cadeaubonnen en alle andere gerelateerde producten die op de website logishotels.com worden verkocht, rechtstreeks of als white label.

Onderaanneming: de Logis Hôtels Groep maakt gebruik van dienstverleners om haar website te beheren en u de aangeboden diensten en producten te leveren, met name
IT-uitbesteding;
Marketingdiensten: marketingopvolging, versturen van nieuwsbrieven;
Verzamelen van klantbeoordelingen

Voor al deze overdrachten van gegevens zorgt de Logis Hôtels Groep ervoor alleen met gerenommeerde bedrijven te werken en de relaties met deze bedrijven te beveiligen (contracten, enz.).

Specifiek geval voor doorgifte buiten de EU

Het beleid van de Logis Hôtels Groep is om geen gegevens door te geven buiten de Europese Unie, behalve in de volgende gevallen:

Microsoft Office 365 voor de tools voor kantoorautomatisering;
Salesforce Cloud marketing voor de nieuwsbrief tool;
Google-oplossing voor marketing- en reclametracering en websiteoptimalisering.

8.uw rechten uitoefenen

In overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van informatie die op u betrekking heeft, evenals het recht om uw toestemming in te trekken, het recht om de verwerking te beperken, portabiliteit en wissen binnen het kader dat is toegestaan door de Europese Verordening en afhankelijk van de context van de rechtsgrondslag voor verwerking. In overeenstemming met artikel 85 van de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens kunt u ook richtlijnen opstellen met betrekking tot het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Houd er rekening mee dat de uitoefening van deze rechten niet absoluut is en kan worden beperkt om redenen van legitiem belang (geschillen met klanten) of wettelijke redenen.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Logis Hôtels Groep op het volgende adres

op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
per post: Logis Hôtels, Direction juridique, 83 avenue d'Italie - 75013 PARIS.
Wij behouden ons het recht voor om u in geval van twijfel te vragen uw identiteit te bewijzen.

Personen kunnen, indien zij dit nodig achten en na contact met ons te hebben opgenomen, een klacht indienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

De Logis Hôtels Groep heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die kan worden gecontacteerd op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor alle nuttige informatie, met name als u niet tevreden bent met een antwoord op een van deze rechten, of in geval van een geschil met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.

8.2 In het kader van haar activiteiten verzamelt Groupe Logis Hôtels telefoongegevens. Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.223-2 van de Franse Consumentenwet, informeert Logis Hôtels Groep u dat u zich kunt registreren op de telefonische wervende oppositielijst, toegankelijk op www.bloctel.gouv.fr, om geen ongevraagde commerciële telefoontjes meer te ontvangen.

9 Uw cookies beheren
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. De cookie helpt ons uw apparaat te herkennen de volgende keer dat u onze website bezoekt.

Logis Hotels Group maakt gebruik van cookies en andere trackers op haar website. Om meer te weten te komen over het gebruik van deze cookies, hoe lang ze bewaard worden en hoe u ze kunt instellen, kunt u ons cookiebeleid raadplegen via de link "Cookie-instellingen" in de voettekst van onze website.

 

2019-06-13T15:51:23+00:00
scroll to