Terug
Logis Hôtels - Mentions légales

De website www.logishotels.com is het eigendom van de Fédération internationale des Logis,
vereniging wet van 1901, waarvan het hoofdkantoor wordt geplaatst :

83, avenue d'Italie
75013 Paris
Frankrijk
Tel : + 33 1 45 84 70 00

1. AUTEURSRECHTEN (COPYRIGHT)

Alle rechten voorbehouden © Copyright Logis 2008.

Het gebruik van deze service is strikt persoonlijk. Elke kopie of weergave, geheel of gedeeltelijk, voor andere doeleinden of op welke andere drager dan ook is verboden.

Niet-naleving van dit verbod vormt een vervalsing waarvoor de vervalser wettelijk en strafrechtelijk aansprakelijk is.

2. MERKEN, HANDELSNAMEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De namen Logis de France / Logis Hotels / Logis en de logo's Logis de France / Logis Hotels / Logis zijn geregistreerde handelsmerken van de Fédération Internationale des Logis.

Er wordt geen enkele vermelding gemaakt van rechten behorende bij andere merken of handelsnamen, of deze geregistreerd zijn of niet, en die verbonden kunnen zijn met bepaalde termen of tekens die op deze website gebruikt worden. De afwezigheid van een dergelijke vermelding betekent echter in geen enkel geval dat deze merken, handelsnamen, termen of tekens niet van een bescherming genieten.

Hierbij wordt aangetekend dat elk product, service of technologie die in deze documenten worden beschreven het voorwerp kan zijn van andere rechten van intellectuele eigendom ten gunste van Logis of een derde partij. Hier wordt geen enkel recht om dergelijke intellectuele eigendomsrechten te gebruiken verstrekt.

3. OPMERKINGEN

Deze website geeft toegang tot de gegevens van de Fédération Internationale des Logis in zijn geheel. Dientengevolge kunnen de gegevens van deze site referenties bevatten van producten, diensten of technologieën van Logis die in uw land niet beschikbaar zijn. De aanwezigheid van deze referenties betekent niet dat Logis de bedoeling heeft dergelijke producten, diensten of technologieën in uw land te bieden.

Het is mogelijk dat de inlichtingen op deze site technische onnauwkeurigheden of spellingfouten bevat. Deze inlichtingen kunnen periodiek gewijzigd worden en de wijzigingen worden in de nieuwe uitgaven opgenomen. Logis kan, op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, verbeteringen of veranderingen aanbrengen in de producten, diensten en technologieën die op deze site zijn beschreven.

4. PRIVACYVERKLARING

Ingevolge de Franse wet op de persoonsgegevens L.78-17 van 6 januari 1978 wordt de klant geïnformeerd dat de persoonlijke informatie die aan Logis wordt medegedeeld behalve uitdrukkelijke bezwaren van zijn kant per computer wordt verwerkt. Deze verwerking is bij de CNIL, de Franse instantie voor bescherming van persoonsgegevens, aangegeven.

De klant beschikt op elk ogenblik over het recht om zijn/haar gegevens bij Logis in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

De gegevens die door de klant bij het gebruik van deze site worden medegedeeld zijn noodzakelijk voor de juiste afwikkeling van zijn aanvraag. Deze informatie heeft als enige geadresseerden de Logis-afdelingen (Federation Internationale des Logis en Reserveringscentrale) en de hotelhouder(s) die deze aanvraag behandelen.

Ingevolge de geldende wetgeving worden de contracten voor elk bedrag dat € 120 te boven gaat voor een duur van 10 jaar elektronisch opgeslagen. De klant beschikt bij de Logis-afdelingen over het recht van inzage van deze gegevens.

Deze site wordt mede uitgegeven door:

Fédération Internationale des Logis, 83 Avenue d’Italie, 75013 PARIS Directeur van de uitgave: Fabrice GALLAND, Voorzitster

Logis International Services, 83 Avenue d’Italie, 75013 PARIS Directeur van de uitgave: Marie-Lou LOPEZ, bedrijfsleider


The Fédération internationale des Logis site is hosted by
Interface Technologies
Actiparc 1, Bâtiment 1.5
9001 Avenue Claude Antonetti
13821 La Penne sur Huveaune - France
415 310 655 RCS Marseille

Reserveringscentrale
Logis International Services
83 avenue d'Italie F– 75013 PARIS
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tél : +33.1.45.84.83.84
Fax : +33.1.44.24.04.59

Logis International Services
Licence Agence de Voyages N° LI075 98 0072 délivrée par la Préfecture d'Ile de France, 21-23 rue Miollis, 75015 PARIS- RCS Paris B 345 210 058 - Capital : 7 623€
Code TVA FR 83 345 210 058
Fédération Internationale des Logis 83 avenue d'Italie F – 75013 Paris
Tél : +33.1.45.84.70.00

• Foto's © : Photodisc end Logis