Terug
Logis Hôtels - Mentions légales

De website www.logishotels.com is het eigendom van de Groupe Logis Hôtels (Logis Hôtels),
vereniging wet van 1901, waarvan het hoofdkantoor wordt geplaatst :

83, avenue d'Italie
75013 Paris
Frankrijk
Tel : + 33 1 45 84 70 00

1. AUTEURSRECHTEN (COPYRIGHT)

Alle rechten voorbehouden © Copyright Logis Hôtels 2023.

Het gebruik van deze service is strikt persoonlijk. Elke kopie of weergave, geheel of gedeeltelijk, voor andere doeleinden of op welke andere drager dan ook is verboden.

Niet-naleving van dit verbod vormt een vervalsing waarvoor de vervalser wettelijk en strafrechtelijk aansprakelijk is.

2. MERKEN, HANDELSNAMEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Logis Hôtels/ Auberge de Pays/Singuliers Hôtels/Cit'Hôtels/Urban Style/Demeures et Châteaux Hôtels zijn handelsmerken die regelmatig geregistreerd en vernieuwd worden door de Logis Hôtels Group.

Er wordt geen enkele vermelding gemaakt van rechten behorende bij andere merken of handelsnamen, of deze geregistreerd zijn of niet, en die verbonden kunnen zijn met bepaalde termen of tekens die op deze website gebruikt worden. De afwezigheid van een dergelijke vermelding betekent echter in geen enkel geval dat deze merken, handelsnamen, termen of tekens niet van een bescherming genieten.

Hierbij wordt aangetekend dat elk product, service of technologie die in deze documenten worden beschreven het voorwerp kan zijn van andere rechten van intellectuele eigendom ten gunste van Logis Hôtels of een derde partij. Hier wordt geen enkel recht om dergelijke intellectuele eigendomsrechten te gebruiken verstrekt.

3. OPMERKINGEN

Deze website geeft toegang tot gegevens van de Logis Hôtels Groep als geheel. Bijgevolg kunnen de gegevens op deze site verwijzingen bevatten naar producten, diensten of technologieën van Logis Hôtels die niet beschikbaar zijn in uw land. De aanwezigheid van dergelijke verwijzingen impliceert niet dat Logis Hôtels van plan is dergelijke producten, diensten of technologieën in uw land aan te bieden.
De informatie op deze site kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De informatie op deze site kan periodiek worden gewijzigd en dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities. Logis Hôtels kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, verbeteringen of wijzigingen aanbrengen aan de producten, diensten en technologieën die op deze site worden beschreven.
De hoteleigenaar blijft als enige en exclusief verantwoordelijk voor de wettigheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid en actualisering van de informatie met betrekking tot zijn etablissement (prijzen, uitrusting, beschrijvende elementen, enz.) die hij doorgeeft aan de Logis Hôtels Groep en die zal worden verspreid in het kader van de activiteiten van deze laatste (diverse publicaties, website, enz.).

 

4. PERSOONSGEGEVENS
In overeenstemming met artikel 12 en volgende van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (RGPD) en artikel 48 en volgende van de gewijzigde wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, implementeert Logis Hôtels Group de verwerking van persoonsgegevens die bestemd zijn voor het beheer en de follow-up van verzoeken met betrekking tot de rechten die door de betrokken personen worden uitgeoefend.
De gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik, namelijk door de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), de afdeling die uw verzoek ontvangt en elke afdeling die gegevens over de verzoeker kan bewaren.
De gegevens worden 5 jaar bewaard vanaf de datum van uw verzoek.
In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en met de RGPD, hebt u recht op toegang tot en rectificatie van informatie die op u betrekking heeft, evenals het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken en deze te laten verwijderen in overeenstemming met de Europese verordening.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Groupe Logis Hôtels - 83 avenue d'Italie - 75013 PARIS.

Voeg een identiteitsbewijs bij.
Als u na contact met ons van mening bent dat uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de CNIL.
Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Logis Hôtels Groep op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Raadpleeg het Handvest voor vertrouwelijkheid en privacybescherming:

https://www.logishotels.com/nl/footer/persoonlijke-informatie

Deze site is mede-uitgegeven door :
Groupe Logis Hôtels, 83 Avenue d'Italie, 75013 PARIJS
Verantwoordelijke uitgever: Alain BEKAERT, Voorzitter

Logis International Services, 83 Avenue d'Italie, 75013 PARIJS
Directeur publicatie: Marie-Lou LOPEZ, Manager

 

Reserveringen
Logis Internationale Diensten
83 avenue d'Italie F- 75013 PARIJS
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te bekijken
Telefoon : +33.1.45.84.83.84
Fax : +33.1.44.24.04.59

 

Logis Internationale Diensten
EURL met een kapitaal van € 7.623 - RCS Paris B 345 210 058 - BTW-code FR 83 345 210 058
Inschrijving IM075120063 in het register van reis- en vakantieorganisatoren
Financiële garantie: GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION, 8-10 RUE D'ASTORG, 75008 PARIJS, FRANKRIJK
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: ALLIANZ IARD, 1 COURS MICHELET, CS 30051 , 92076 PARIS LA DÉFENSE, FRANKRIJK


De website van Logis Hôtels Group is ontwikkeld door :
Siway SARL
52 Rue de l'Arbre Sec
75001 Parijs
Tel: +33 (0)9 70 44 81 77• Foto's © : Photodisc en Logis Hôtels

2014-09-08T12:19:14+00:00
scroll to