Terug

Verkoopvoorwaarden Reserveringscentrale Groot Publiek Logis International Services

De algemene verkoopvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden vormen één geheel dat integraal deel uitmaakt van de verkoopovereenkomst en in hun algemeenheid verplicht moeten worden aanvaard voorafgaand aan de afsluiting van enige verkoop. Het verzoek tot reservering leidt tot instemming met onderhavige verkoopvoorwaarden en de gehele en onvoorwaardelijke aanvaarding van hun bepalingen.

1 -Algemene verkoopvoorwaarden (AVV))

1-1 - Reikwijdte

Onderhavige AVV zijn van toepassing op de verkoophandelingen die door de Reserveringscentrale Logis International Services worden afgesloten met particuliere klanten.

1-2 – Handelingsbekwaamheid

Iedere klant van de Reserveringscentrale Logis International Services erkent handelingsbekwaam te zijn om een overeenkomst af te sluiten, dat wil zeggen meerderjarig te zijn en niet onder curatele te staan.

1-3 – Prijzen

De prijzen worden opgegeven in euro.
De btw is altijd in de prijs inbegrepen. De vermelde prijzen bevatten uitsluitend de diensten die in de reservering aangegeven worden.
Bij de in de reservering aangegeven prijzen worden tijdens de facturering toegevoegd: de tijdens het verblijf door de hotelhouder geleverde aanvullende diensten en, indien van toepassing, de toeristenbelasting.
De toepasselijke prijzen zijn de prijzen die gelden op de dag van de reservering.
De hotelhouders zijn zelfstandige professionals en dus vrij om hun prijzen op elk moment aan te passen. Derhalve is de prijs die aangegeven wordt tijdens een bezoek aan de Logis-website slechts geldig voor de reserveringen die gedaan worden zolang deze prijs aangegeven wordt.
Alleen de prijs die bij de reserveringsbevestiging opgegeven wordt, is contractueel bindend.

Melding „Gegarandeerd het beste tarief”: Indien u bij een andere aanbieder (bijv. bij Booking, Hotels.com ,Expedia, Trivago...) binnen 24u na uw reservering via logishotels.com een lager tarief vindt voor dezelfde vestiging, op dezelfde datum en met exact dezelfde voorwaarden (zelfde kamer, zelfde duur, zelfde opties, enz....) kan het verschil aan u worden uitbetaald. De klant moet zelf het lagere tarief bewijzen.
Als het tarief op de site Logishotels gelijk of minder is, wordt er niets uitbetaald.

1-4 - Betalingswijzen

Melding „Reserveer nu, betaal later”: behalve bij specifieke voorwaarden van het hotel, betaalt u de reservering pas tijdens uw verblijf.
Uw bankgegevens op de site dienen niet voor de betaling, maar alleen als garantie in geval van annulering.

Alle diensten worden tijdens het verblijf direct betaald bij de hotelhouder.

1-5 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere van buiten partijen komende gebeurtenis van zowel onvoorspelbare als onverhelpbare aard, waardoor dan wel de klant, dan wel de Reserveringscentrale Logis International Services, dan wel de hotelhouder wordt verhinderd om alle dan wel een gedeelte van de in de overeenkomst bepaalde verplichtingen na te komen.

Dit geldt met name in geval van staking, opstand, oproer, door regerings- of overheidsautoriteiten uitgevaardigde verboden.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de nakoming van de wederzijdse verplichtingen van partijen wordt opgeschort door overmacht en dat elke partij de hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening neemt. De klanten zullen met name alleen de bijkomende kosten dragen die gemaakt zouden kunnen worden om de reis voort te kunnen zetten wanneer zich een geval van overmacht heeft voorgedaan.

1-6 – Klachten

Iedere klacht moet worden geuit bij de hotelhouder voordat hij wordt doorgegeven aan de afdeling Kwaliteitsbewaking van de Reserveringscentrale Logis International Services en wel binnen een termijn van 30 dagen met ingang van de verblijfsdatum. .

1-7 – Aansprakelijkheid

Alleen de hotelhouder is aansprakelijk voor de veiligheid van de goederen en personen binnen de instellingen.
Bij een gebeurtenis waardoor de persoon of goederen van de klant tijdens een verblijf wordt geraakt (diefstal, brand…), kan de Reserveringscentrale Logis International Services niet aansprakelijk worden gesteld, aangezien de Logis de France hotelhouders onafhankelijke hotelhouders zijn die civielrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk blijven.

De hotelhouder moet alle garanties en voorzorgen nemen om het publiek in zijn hotel te ontvangen en zijn activiteit uit te oefenen. Logis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebrekkige beroepsuitoefening van de hotelhouder.

1-8 – Informatica en Vrijheden

Krachtens de Franse wet L.78-17 van 6 januari 1978 wordt de klant ervan op de hoogte gesteld dat de aan de Reserveringscentrale Logis International Services medegedeelde informatie die nominaal van aard is behoudens uitdrukkelijk verzet zijnerzijds onderwerp is van een computerafhandeling.

Deze behandeling per computer is aangegeven bij de Franse instantie CNIL De klant heeft op ieder moment recht op toegang en rectificatie bij de Reserveringscentrale Logis International Services.

Ingevolge de geldende wetgeving worden de contracten voor elk bedrag dat € 120 te boven gaat voor een duur van 10 jaar elektronisch opgeslagen. De klant beschikt bij de LIS Reserveringscentrale over het recht van inzage van deze gegevens.

1-9 - Toepasselijk recht

Op alle geschillen, klachten of gedingen betreffende de reserveringsvoorwaarden van een verblijf of hotelkamer is het Franse recht van toepassing.

2 - Bijzondere voorwaarden

Behoudens de reserverings- en annuleringsvoorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde instellingen (medegedeeld aan de klant bij de reservering), worden de volgende bijzondere voorwaarden toegepast.

2-1 – Reserveringsvoorwaarden

Teneinde zijn reservering te garanderen, wordt de klant verzocht om het nummer van zijn bankpas mede te delen, dat in beveiligde modus wordt doorgegeven.
De reservering is pas vastgelegd en definitief na ontvangst van de door de reserveringscentrale aan de klant verstuurde bevestiging. /p>

Het verblijf wordt in zijn geheel direct aan de hotelhouder betaald.

 De klant wordt verzocht om voor 18.00 uur in het hotel te arriveren en de hotelhouder te waarschuwen bij een late komst.

2-2 – Een reservering wijzigen

Ieder verzoek tot wijziging van een reservering moet telefonisch worden gedaan bij de Reserveringscentrale Logis International Services op nummer +33 1.45.84.83.84, van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 19 uur en op zaterdag van 9 uur tot 17 uur of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De reservering is pas definitief gewijzigd nadat de Reserveringscentrale Logis International Services de bevestiging heeft ontvangen.
De verzoeken tot wijziging kunnen indien van toepassing leiden tot de toepassing van de annuleringsvoorwaarden.

2-3 – Annuleringsvoorwaarden
Melding „Gratis reserveren en annuleren”: de annulering van uw reservering is kosteloos tot 2 dagen vóór de aankomstdatum (48 uur). Het kan zijn dat sommige vestigingen hun eigen specifieke reserverings- en annuleringsvoorwaarden (die tijdens de reservering aan de klant worden doorgegeven) toepassen.

Om een reservering te annuleren, wordt de klant uitgenodigd om de website van Logis te gebruiken op: www.logishotels.com en te klikken op : Een reservering wijzigen.
De annulering van de reservering is van kracht na ontvangt van een e-mail van de Reserveringscentrale Logis International Services waarin deze wordt bevestigd.
De klant kan anders direct contact opnemen met Reserveringscentrale op nummer +33 1.45.84.83.84 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 19 uur en op zaterdag van 9 uur tot 17 uur. Buiten deze tijden moet de klant direct contact opnemen met de hotelhouder.
De datum van ontvangst van het annuleringsverzoek (per mail, post, telefoon, fax) zal worden aangehouden als datum voor de annulering. - Wanneer de klant zich niet bij het hotel meldt en niet heeft geannuleerd, zal het gehele bedrag van de reservering worden afgeschreven.

2-4 – Aansprakelijkheid

De hotels en hun eigenaren zijn juridisch en financieel onafhankelijk van de Reserveringscentrale Logis International Services.
De elementen die worden gepubliceerd op de website www.logishotels.com (foto's, beschrijvingen, diensten, prijzen...) worden gepubliceerd onder de enkele aansprakelijkheid van de hotelhouders.
De Reserveringscentrale Logis International Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen of onjuistheden die in deze elementen staan en hem door de hotelhouders zijn geleverd.
Op onderhavige verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. Zij vallen onder de bevoegdheid van de Gerechten van Parijs.

2-5 - Herroeping
Met betrekking tot verblijfsaccommodatie aangeboden door de Logis-etablissementen, op grond van de bepalingen in artikel L.121-21-8 12° van de Consumentenwet, kan de klant zijn herroepingsrecht niet uitoefenen.

3 - Bemiddeling

Overeenkomstig het besluit d.d. 30 oktober 2015 betreffende de bemiddeling in geval van consumentengeschillen, zijn dit de adresgegevens van bemiddelaar Tourisme Voyage:
Médiation Tourisme Voyage
Postbus 80303
75823 PARIJS CEDEX 17
FRANKRIJK
Website: www.mtv.travel

 

Reserveringscentrale
Logis International Services
83 avenue d' Italie F– 75013 PARIS
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tél : +33.1.45.84.83.84
Fax : +33.1.44.24.04.59


Logis International Services

IMMATRICULATION : IM075120063

GARANT : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, 76-78 AVENUE DE France, 75013 PARIS, France

ASSUREUR : ALLIANZ IARD, 87 RUE DE RICHELIEU, 75002 PARIS, FRANCE


Fédération Internationale des Logis
83 avenue d' Italie
F – 75013 Paris
Tél : +33.1.45.84.70.00