Terug

Verkoopvoorwaarden Reserveringscentrale Groot Publiek Logis International Services

De algemene verkoopvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden vormen één geheel dat integraal deel uitmaakt van de verkoopovereenkomst en in hun algemeenheid verplicht moeten worden aanvaard voorafgaand aan de afsluiting van enige verkoop. Het verzoek tot reservering leidt tot instemming met onderhavige verkoopvoorwaarden en de gehele en onvoorwaardelijke aanvaarding van hun bepalingen.

1 -Algemene verkoopvoorwaarden (AVV))

1-1 - Reikwijdte

Onderhavige AVV zijn van toepassing op de verkoophandelingen die door de Reserveringscentrale Logis International Services worden afgesloten met particuliere klanten.

1-2 – Handelingsbekwaamheid

Iedere klant van de Reserveringscentrale Logis International Services erkent handelingsbekwaam te zijn om een overeenkomst af te sluiten, dat wil zeggen meerderjarig te zijn en niet onder curatele te staan.

1-3 – Prijzen

De prijzen worden opgegeven in euro.
De btw is altijd in de prijs inbegrepen. De vermelde prijzen bevatten uitsluitend de diensten die in de reservering aangegeven worden.
Bij de in de reservering aangegeven prijzen worden tijdens de facturering toegevoegd: de tijdens het verblijf door de hotelhouder geleverde aanvullende diensten en, indien van toepassing, de toeristenbelasting.
De toepasselijke prijzen zijn de prijzen die gelden op de dag van de reservering.
De hotelhouders zijn zelfstandige professionals en dus vrij om hun prijzen op elk moment aan te passen. Derhalve is de prijs die aangegeven wordt tijdens een bezoek aan de Logis-website slechts geldig voor de reserveringen die gedaan worden zolang deze prijs aangegeven wordt.
Alleen de prijs die bij de reserveringsbevestiging opgegeven wordt, is contractueel bindend.Alle andere prijzen op de logishotels.com website zijn alleen ter informatie en kunnen op elk moment worden gewijzigd onder de verantwoordelijkheid van de hoteliers. 

Melding „Gegarandeerd het beste tarief”: Indien u bij een andere aanbieder (bijv. bij Booking, Hotels.com ,Expedia, Trivago...) binnen 24u na uw reservering via logishotels.com een lager tarief vindt voor dezelfde vestiging, op dezelfde datum en met exact dezelfde voorwaarden (zelfde kamer, zelfde duur, zelfde opties, enz....) kan het verschil aan u worden uitbetaald. De klant moet zelf het lagere tarief bewijzen.
Als het tarief op de site Logishotels gelijk of minder is, wordt er niets uitbetaald.

1-4 - Betalingswijzen

Melding „Reserveer nu, betaal later”: behalve bij specifieke voorwaarden van het hotel, betaalt u de reservering pas tijdens uw verblijf.
Uw bankgegevens op de site dienen niet voor de betaling, maar alleen als garantie in geval van annulering.

Alle diensten worden tijdens het verblijf direct betaald bij de hotelhouder.

1-5 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere van buiten partijen komende gebeurtenis van zowel onvoorspelbare als onverhelpbare aard, waardoor dan wel de klant, dan wel de Reserveringscentrale Logis International Services, dan wel de hotelhouder wordt verhinderd om alle dan wel een gedeelte van de in de overeenkomst bepaalde verplichtingen na te komen.

Dit geldt met name in geval van staking, opstand, oproer, door regerings- of overheidsautoriteiten uitgevaardigde verboden.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de nakoming van de wederzijdse verplichtingen van partijen wordt opgeschort door overmacht en dat elke partij de hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening neemt. De klanten zullen met name alleen de bijkomende kosten dragen die gemaakt zouden kunnen worden om de reis voort te kunnen zetten wanneer zich een geval van overmacht heeft voorgedaan.

1-6 – Klachten

Iedere klacht moet worden geuit bij de hotelhouder voordat hij wordt doorgegeven aan de afdeling Kwaliteitsbewaking van de Reserveringscentrale Logis International Services en wel binnen een termijn van 30 dagen met ingang van de verblijfsdatum. .

1-7 – Aansprakelijkheid

Alleen de hotelhouder is aansprakelijk voor de veiligheid van de goederen en personen binnen de instellingen.
Bij een gebeurtenis waardoor de persoon of goederen van de klant tijdens een verblijf wordt geraakt (diefstal, brand…), kan de Reserveringscentrale Logis International Services niet aansprakelijk worden gesteld, aangezien de Logis de France hotelhouders onafhankelijke hotelhouders zijn die civielrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk blijven.

De hotelhouder moet alle garanties en voorzorgen nemen om het publiek in zijn hotel te ontvangen en zijn activiteit uit te oefenen. Logis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebrekkige beroepsuitoefening van de hotelhouder.

1-8 – Persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de betrokken diensten van Logis  (Fédération Internationale des Logis e Reserveringscentrale Logis) en aan de bij de reserveringsaanvraag betrokken hoteliers.

Wanneer u onze site (https://www.logishotels.com/fr) gebruikt, verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van de informatie die u ons doorgeeft te verzekeren en uw privacy te beschermen. Deze informatie is noodzakelijk voor het goede verloop en de follow-up van de reserveringen. Wanneer u een reservering maakt, hebben wij uw voornaam, achternaam, e-mail en mobiele telefoonnummer nodig voor de follow-up van uw verzoeken. Deze gegevens stellen ons in staat deze reserveringen overeenkomstig uw wensen te verwerken en u te informeren over de status van uw reserveringen.

Uw gegevens worden met uw toestemming verzameld om ons in staat te stellen u op de hoogte te houden van nieuws, aanbiedingen en promoties die door onze diensten worden ontwikkeld. Zij worden maximaal 3 jaar na uw laatste reactie op onze verzoeken bewaard. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 heeft u het recht het Reserveringscentrale Logis te verzoeken om toegang tot, rectificatie, overdraagbaarheid en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, alsmede om de verwerking van deze gegevens te beperken en zich hiertegen te verzetten. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL https://www.cnil.fr/.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een brief sturen naar het Reserveringscentrale Logis : 83, avenue d'Italie, 75013 - Parijs of een e-mail sturen naar het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor uw perfecte informatie heeft Logis Hotels een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) aangesteld, die bereikbaar is op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

1-9 - Toepasselijk recht

Op alle geschillen, klachten of gedingen betreffende de reserveringsvoorwaarden van een verblijf of hotelkamer is het Franse recht van toepassing.

2 - Bijzondere voorwaarden

Behoudens de reserverings- en annuleringsvoorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde instellingen (medegedeeld aan de klant bij de reservering), worden de volgende bijzondere voorwaarden toegepast.

2-1 – Reserveringsvoorwaarden

De kamerprijs is berekend op basis van 2 personen. Halfpension-tarieven zijn per dag en per persoon op basis van twee personen per kamer. Deze tarieven omvatten: kamer, ontbijt, lunch of diner (per persoon en per dag).
Voor bepaalde diensten, zoals een babybedje, parkeren of het meenemen van uw huisdier, kan een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

Teneinde zijn reservering te garanderen, wordt de klant verzocht om het nummer van zijn bankpas mede te delen, dat in beveiligde modus wordt doorgegeven.
De reservering is pas vastgelegd en definitief na ontvangst van de door de reserveringscentrale aan de klant verstuurde bevestiging. /p>

Het verblijf wordt in zijn geheel direct aan de hotelhouder betaald.

 De klant wordt verzocht om voor 18.00 uur in het hotel te arriveren en de hotelhouder te waarschuwen bij een late komst.

2-2 – Een reservering wijzigen

Ieder verzoek tot wijziging van een reservering moet telefonisch worden gedaan bij de Reserveringscentrale Logis International Services op nummer +33 1.45.84.83.84, van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 19 uur en op zaterdag van 9 uur tot 17 uur of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De reservering is pas definitief gewijzigd nadat de Reserveringscentrale Logis International Services de bevestiging heeft ontvangen.
De verzoeken tot wijziging kunnen indien van toepassing leiden tot de toepassing van de annuleringsvoorwaarden.

2-3 – Annuleringsvoorwaarden
Melding „Gratis reserveren en annuleren”: de annulering van uw reservering is kosteloos tot 2 dagen vóór de aankomstdatum (48 uur). Het kan zijn dat sommige vestigingen hun eigen specifieke reserverings- en annuleringsvoorwaarden (die tijdens de reservering aan de klant worden doorgegeven) toepassen.

Om een reservering te annuleren, wordt de klant uitgenodigd om de website van Logis te gebruiken op: www.logishotels.com en te klikken op : Een reservering wijzigen.
De annulering van de reservering is van kracht na ontvangt van een e-mail van de Reserveringscentrale Logis International Services waarin deze wordt bevestigd.
De klant kan anders direct contact opnemen met Reserveringscentrale op nummer +33 1.45.84.83.84 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 19 uur en op zaterdag van 9 uur tot 17 uur. Buiten deze tijden moet de klant direct contact opnemen met de hotelhouder.
De datum van ontvangst van het annuleringsverzoek (per mail, post, telefoon, fax) zal worden aangehouden als datum voor de annulering. - Wanneer de klant zich niet bij het hotel meldt en niet heeft geannuleerd, zal het gehele bedrag van de reservering worden afgeschreven.

2-4 – Aansprakelijkheid

De hotels en hun eigenaren zijn juridisch en financieel onafhankelijk van de Reserveringscentrale Logis International Services.
De elementen die worden gepubliceerd op de website www.logishotels.com (foto's, beschrijvingen, diensten, prijzen...) worden gepubliceerd onder de enkele aansprakelijkheid van de hotelhouders.
De Reserveringscentrale Logis International Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen of onjuistheden die in deze elementen staan en hem door de hotelhouders zijn geleverd.
Op onderhavige verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. Zij vallen onder de bevoegdheid van de Gerechten van Parijs.

2-5 - Herroeping
Met betrekking tot verblijfsaccommodatie aangeboden door de Logis-etablissementen, op grond van de bepalingen in artikel L.121-21-8 12° van de Consumentenwet, kan de klant zijn herroepingsrecht niet uitoefenen.

 

2.6 – Annuleringsverzekering

De klant heeft de mogelijkheid om een annuleringsverzekering bij SafeBooking/Gritchen af te sluiten. Die mogelijkheid wordt aangeboden tijdens de reservering en de verzekering kan tot 48 uur na het afronden afgesloten worden.

De klant wordt pas geacht verzekerd te zijn bij onze partner Safebooking-Gritchen als het verzekeringsbedrag volledig is betaald. Als de klant het verzekeringsbedrag niet volledig betaalt, is de klant niet gedekt.

De voorwaarden van het abonnement en de garantie kunnen worden geraadpleegd op deze link hier voor de annulering - onderbreking van het verblijf verzekering en op deze link voor het abonnement op een garantie die in aanvulling op de verlenging van de sneeuw.

Voor alle schadegevallen kunt u contact opnemen met de schadeafdeling van Gritchen in Bourges, Frankrijk, op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op +33 2 48 27 50 78. Als u een claim wilt melden, ga dan naar: https://www.declare.fr/index/?&lang=nl3 - Bemiddeling

Overeenkomstig het besluit d.d. 30 oktober 2015 betreffende de bemiddeling in geval van consumentengeschillen, zijn dit de adresgegevens van bemiddelaar Tourisme Voyage:
Médiation Tourisme Voyage
Postbus 80303
75823 PARIJS CEDEX 17
FRANKRIJK
Website: www.mtv.travel

 

Reserveringscentrale
Logis International Services
83 avenue d' Italie F– 75013 PARIS
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tél : +33.1.45.84.83.84
Fax : +33.1.44.24.04.59


Logis International Services

IMMATRICULATION : IM075120063

GARANT : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, 76-78 AVENUE DE France, 75013 PARIS, France

ASSUREUR : ALLIANZ IARD, 87 RUE DE RICHELIEU, 75002 PARIS, FRANCE


Fédération Internationale des Logis
83 avenue d' Italie
F – 75013 Paris
Tél : +33.1.45.84.70.00

Algemene gebruiksvoorwaarden

 

1. EIGENSCHAPPEN VAN HET PROGRAMMA

Het Etik-loyaliteitsprogramma (het programma) dat wordt aangeboden door de Fédération Internationale des Logis (FIL of beheerder) heeft als doel de leden van het Etik-programma te laten profiteren van de hieronder beschreven voordelen tijdens hun verblijf in de Logis-etablissementen.

2. ETABLISSEMENTEN DIE DEELNEMEN AAN HET PROGRAMMA

Alle hotels van het Logis-netwerk in Europa nemen deel aan het Etik-programma. De enige geldige referentie is de lijst van Logis-etablissementen die op de website logishotels.com te vinden is.
Als een hotel ervoor kiest om niet langer deel uit te maken van het Logis-netwerk, nadat de reservering werd gemaakt maar voor het verblijf zelf plaatsvindt, spaart het lid geen enkel punt en zijn de speciale aanbiedingen niet meer geldig na de datum waarop het etablissement het netwerk verlaat, zelfs als de reservering voor deze datum gemaakt werd.
In alle andere gevallen, wanneer het lid ten onrechte spaarloyaliteitspot of een voordeel in verband met zijn lidmaatschap geweigerd wordt, blijft de verantwoordelijkheid van de FIL beperkt tot het correct registreren van de loyaliteitspot op het account van het lid, wanneer de FIL een aangetekende brief met ontvangstbewijs ontvangt van het lid binnen een periode van één maand vanaf het moment dat het geschil is ontstaan. Het lid dient aan dit schrijven de factuur van het verblijf waarop de betwiste loyaliteitspot betrekking hebben, toe te voegen.

3. LID WORDEN VAN HET PROGRAMMA

3.1 VOORWAARDEN VOOR HET LIDMAATSCHAP

Alle natuurlijke personen die meerderjarig zijn volgens de wetgeving van het land waarin het lid woonachtig is en/of die over de rechtsbevoegdheid beschikken om een contract te ondertekenen, kunnen deelnemen aan het programma. Minderjarigen kunnen niet deelnemen aan het programma. De deelname aan het programma is gratis en de kaart is strikt persoonlijk; deze mag noch worden verkocht, noch worden uitgeleend. De kaart is geen betaalmiddel. Op elke kaart staat het individuele identificatienummer van het lid vermeld.
Elk lid kan slechts één Logis-kaart in zijn/haar bezit hebben.
Het lid mag zijn/haar kaartnummer of wachtwoord niet delen met andere personen. Hij/zij is verantwoordelijk voor elke debet- of creditoperatie op zijn/haar account. Een persoonlijk e-mailadres en een mobiel telefoonnummer zijn noodzakelijk om lid te worden van het programma. Twee verschillende leden kunnen niet hetzelfde e-mailadres gebruiken.
De leden van het programma gaan ermee akkoord dat dit aangepast kan worden, in zijn geheel of gedeeltelijk, op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving, zij kunnen de wijzigingen raadplegen op de site www.Logishotels.com


3.2. LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN

3.2.1 In de Logis-etablissementen

De klant kan lid worden van het Etik-programma tijdens zijn bezoek aan een Logis-etablissement. De exploitant overhandigt het lid zijn/haar kaart zodat hij/zij deze kan activeren op de website www.logishotels.com (Rubriek Aanmaken van account). Nadat hij/zij de bevestigings-e-mail heeft ontvangen, kan hij/zij het account activeren en profiteren van alle diensten van het programma: toegang tot de verscheidene functies van de website van Logis (raadplegen van het aantal loyaliteitspot, inwisselen van de loyaliteitspot…).
Het nieuwe lid kan op ieder gewenst moment inloggen op de website www.Logishotels.com

3.2.2 Op de website www.logishotels.com

Lid worden van het Etik-programma is ook mogelijk via een aanmeldingsformulier dat u kunt vinden op de website www.logishotels.com. Na de inschrijving ontvangt het lid een bevestigings-e-mail met een kaartnummer (virtueel of fysiek) met de gegevens die hij heeft opgegeven tijdens de inschrijving. Dit kaartnummer biedt hem/haar de mogelijkheid onmiddellijk gebruik te maken van alle diensten van het programma. Als het lid dit wenst, kan hij/zij de fysieke kaart ophalen tijdens zijn/haar volgende bezoek aan een Logis-etablissement. Hiervoor dient hij/zij zelf zijn kaartnummer van 13 cijfers in te vullen in de rubriek “Mijn kaart” in zijn persoonlijke omgeving op de website www.logishotels.com.

4. ONTVANGST EN GEBRUIK VAN DE KAART

De kaart wordt aan het lid overhandigd tijdens een bezoek aan het etablissement. Om te kunnen profiteren van de voordelen dient het lid zijn/haar account te hebben geactiveerd op de site www.logishotels.com. Om te kunnen profiteren van de voordelen van het programma dienen deze bepalingen te worden nageleefd.
Het lid dient de volgende verplichtingen of regels na te leven:
- de virtuele of fysieke kaart tonen bij aankomst in het etablissement
– zijn/haar kaart niet aan derden uitlenen of afstaan,
– niet frauderen of proberen te frauderen om op die manier loyaliteitspot te verzamelen,
– in het geval van verlies of diefstal: Het lid kan de beheerder van het programma hiervan op de hoogte brengen door gebruik te maken van de rubriek “Contact” op de website www.logishotels.com

5. VOORWAARDEN & PROCEDURES VOOR OPZEGGING

5.1. OP HET INITIATIEF VAN HET LID

Het lid kan op elk ogenblik beslissen niet langer deel te nemen aan het Etik-programma. Deze beëindiging van het lidmaatschap betekent een volledige uitschrijving uit het programma en de definitieve beëindiging van elke relatie tussen het Etik-programma en het lid.
Het lid kan via de website www.logishotels.com opzeggen of door een aangetekende brief te sturen waarin hij/zij de opzegging van het lidmaatschap aanvraagt. Deze brief dient te worden verzonden naar de Fédération Internationale des Logis - Service Fidélité – 83 avenue d’Italie -75013 Parijs, Frankrijk.
De opzegging houdt in dat het lid alle loyaliteitspot verliest die hij/zij nog te goed heeft op de dag van de annulering en dat alle gegevens met betrekking tot dit lid uit de database van Logis worden verwijderd.
De persoonlijke gegevens van het lid in de database van LOGIS zullen worden verwijderd binnen de twee maanden nadat het programma wordt beëindigd.


5.2. OP HET INITIATIEF VAN DE BEHEERDER VAN HET PROGRAMMA

Ieder gebruik van de Etik-kaart (van het programma) dat niet overeenkomt met deze algemene voorwaarden kan worden bestraft met de onmiddellijke annulering van de kaart, de voordelen ervan, het afsluiten van het account en het verwijderen van alle gespaarde Etik-loyaliteitspot, zonder dat er in geen enkel opzicht een schadevergoeding kan worden geëist door het lid.
Als het programma wordt beëindigd op initiatief van de beheerder voor een andere reden dan het incorrecte gebruik door het lid, beschikt deze over een periode van 2 maanden na de afsluiting van het programma om al zijn loyaliteitspot in te wisselen tegen tegoedbonnen. Na deze datum kunnen deze loyaliteitspot niet langer worden omgezet in een tegoedbon van Logis.

Punten die niet in aanmerking komen voor een loyaliteitsvoucher worden permanent verwijderd.
De persoonlijke gegevens van het lid in de database van Logis zullen worden verwijderd binnen twee maanden nadat het programma wordt beëindigd.

6. SPAREN VAN ETIK-PUNTEN

De ETIK-spaarpunten kunnen niet aan een ander lid worden overgedragen.
De ETIK-spaarpunten hebben geen enkele waarde in geld en er kan geen enkel geldbedrag worden uitgekeerd voor verloren of niet gebruikte spaarpunten.

6.1.REGELS VAN SPAREN BIJ DE LOGIS-ETABLISSEMENTEN

Leden van het ETIK-programma ontvangen spaarpunten op de volgende basis: Dienst “enkel restaurant”:
• Bij een besteding van minder dan €20,- per persoon : €1,- besteed = 1,1% van het bestede bedrag.
• Bij een besteding vanaf €20,- per persoon : €1,- besteed = 2,2% van het bestede bedrag.

Dienst “enkel overnachting” en “overnachting+ restaurant”: Het lid kan tot 5,5% van het bestede bedrag sparen per uitgegeven euro.
De spaarpunten worden onmiddellijk toegekend aan het account van de klant en deze zullen binnen 24 uur na het verkrijgen geactiveerd zijn.


6.2. OMREKENING EN AFRONDING

6.2.1. Berekening van de afronding

Er kan slechts een volledig aantal loyaliteitspot worden toegekend. Als de toepassing van de omrekeningskoers euro's / het percentage dat besteed wordt tot een aantal loyaliteitspot met decimalen leidt, wordt er naar beneden afgerond bij het toekennen van de Logis-loyaliteitspot als de decimalen minder zijn dan 5 en naar boven afgerond als de decimalen gelijk zijn aan of groter dan 5.
Bijvoorbeeld:
_als er € 280,40 wordt besteed geeft dit recht op toekenning van 6.01 Etik-loyaliteitspot
_als er € 280,80 wordt besteed geeft dit recht op toekenning van 6.01 Etik-loyaliteitspot

*Voor een schaal van €1,- = 2,2% van het bestede bedrag


6.3. Geldigheid van spaarloyaliteitspot

De Etik-loyaliteitspot zijn 12 maanden geldig tot aan het einde van het kwartaal, dat wil zeggen tussen de 12 en 15 maanden afhankelijk van de uitgiftedatum van de loyaliteitspot. Zo zijn de loyaliteitspot die zijn gespaard in januari 2021 geldig t/m 31 maart 2022, dus 15 maanden, de loyaliteitspot die zijn gespaard in februari 2021 zijn ook geldig tot en met maart 2022, dus 14 maanden.


6.4. Het sparen van Etik-loyaliteitspot

Het toekennen van loyaliteitspot kan slechts gebeuren op één Etik-kaart.

6.4.1 De diensten waarvoor u loyaliteitspot kunt sparen

-overnachting
-restaurant
- overnachting/restaurant
-andere diensten afhankelijk van het etablissement, navragen bij de betreffende exploitant.

6.4.2 De tarieven waarvoor u punten kunt sparen

Deze tarieven geven recht op de voordelen van het programma.
In aanmerking komen alle openbare tarieven (Rack) weergegeven per verblijf en de tarieven van Soirée Etape.
De volgende tarieven bieden geen recht op punten: aanbiedingen, packages en groepstarieven of tarieven rechtstreeks afgesproken met het verblijf (bijv. seminars, banket, huwelijksfeesten, cadeauboxen, cadeaus, enz.).

Indien de toeristenbelasting een vast bedrag is, dan wordt deze inbegrepen in het tarief waarover de punten berekend worden. Als deze belasting per nacht wordt betaald, dient deze te worden afgetrokken van het tarief. 

6.4.3 Beperkingen in verband met de verkoopmodaliteiten 

Diensten die rechtstreeks bij het verblijf worden gereserveerd, via www.logishotels.com of de app ervan, en telefonisch bij de reserveringscentrale, geven recht op spaarpunten of een ander voordeel dat aan het programma is verbonden.

Diensten die zijn gereserveerd via een agent of een derde partij, bijvoorbeeld een reisbureau, een reisagent, een online reisplatform (Booking.com, Expedia, Hotels.com…) of touroperator bieden geen recht op spaarpunten of een ander voordeel van het programma, met uitzondering van reserveringen binnen commerciële overeenkomsten tussen een organisatie en LIS of FIL.

7. ETIK-SPAARLOYALITEITSPOT - Loyaliteitsbonnen

Telkens wanneer de drempel van €15,- is gespaard op het account van het lid, het Lid ontvangt automatisch een link waarmee hij/zij zijn/haar loyaliteitsbonnen kan downloaden.

De Etik- loyaliteitsbonnen zijn digitale bonnen of bonnen die afgedrukt kunnen worden via de website www.logishotels.com. Deze bonnen worden geaccepteerd in alle hotels van het Logis Hotels-netwerk in Europa, zonder beperkingen van dagen, tot op de einddatum van de geldigheid (1 jaar vanaf de aanmaakdatum) en behoudens de bepalingen in artikel 2.
Met deze bonnen kunt u geheel of gedeeltelijk de genoten diensten in een van de hotels of restaurants van het Logis Hotels-netwerk betalen.
Buiten de eurozone is de gebruikte wisselkoers geldig die wordt toegepast door het etablissement op het moment van vertrek.
De Etik-loyaliteitsbonnen zijn overdraagbaar en niet-persoonlijk.
De Etik-loyaliteitsbonnen hebben een geldigheid van 1 jaar (de geldigheidsdatum die staat vermeld op de bon).
Het gebruik van de digitale en de papieren bon of eenvoudigweg door zijn/haar nummer voor te leggen als betalingswijze dient te gebeuren voor het einde van de geldigheid van de bon in kwestie in het etablissement.
De betaling met Etik-loyaliteitsbonnen dient in het etablissement te worden gedaan. Het nummer van het document dat wordt voorgelegd voor de betaling van de dienst is niet langer geldig en kan niet meer opnieuw worden gebruikt door het lid.
U kunt meerdere Etik-loyaliteitsbonnen gebruiken om een en dezelfde dienst te betalen, en het is mogelijk de waarde van de bon aan te vullen met een ander betaalmiddel dat door de etablissementen wordt geaccepteerd.
De Etik-loyaliteitsbonnen kunnen niet vervangen of terugbetaald worden en kunnen niet opnieuw in de vorm van Etik- loyaliteitsbon toegekend worden in het geval van verlies, beschadiging of verloop van de geldigheid.
Er kan geen wisselgeld worden terugbetaald op een Etik-tegoedbon.

 

8. FOUTEN EN KLACHTEN MET TERUGWERKENDE KRACHT

INDIENEN VAN KLACHTEN BIJ DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LOGIS :
Als het lid vaststelt dat zijn/haar Etik-loyaliteitspot niet correct werden toegekend, kan hij/zij vragen het saldo te corrigeren volgens de volgende voorwaarden: Het lid heeft twee (2) maanden na zijn/haar verblijf (te rekenen vanaf de dag van vertrek) om de aanvraag in te dienen via de website www.logishotels.com of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan FIL, voorzien van de factuur
Hij dient het onderwerp van de klacht uit te leggen en een kopie van de factuur bij te voegen (van het verblijf of gerecht). Deze factuur mag geen handgeschreven wijzigingen bevatten, alleen het formaat zoals het werd uitgegeven door het etablissement is geldig. Om de Etik-loyaliteitspot te kunnen toekennen, dient de factuur in verband met de klacht verplicht te zijn opgesteld op naam van het lid.

9. COMMUNICATIE VAN HET PROGRAMMA

Het lid kan kennis nemen van alle informatie met betrekking tot zijn/haar lidmaatschap van het Etik-programma op de website o-logis.com.

10. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verzamelde gegevens worden verwerkt door de Internationale Federatie van Loges, in het kader van het lidmaatschap en het beheer van het Programma, alsmede het beheer van klachten en het versturen van informatie en mededelingen, hetgeen een legitiem belang vertegenwoordigt voor de verantwoordelijke.

 

Overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde wet van 6 januari 1978 en de algemene verordening van het Europees Parlement nr. 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 27/04/2016 en van toepassing sinds 25 mei 2018, heeft elk Programmalid een recht op toegang, rectificatie, beperking en verwijdering van de hem betreffende gegevens, alsook een recht om zich op legitieme gronden te verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens en een recht om zich te verzetten tegen klantenwerving, met name van commerciële aard. Indien het Lid in de loop van het Programma gebruik maakt van het recht om gegevens te wissen, wordt het Programma beëindigd in de zin van artikel 5.1 van deze voorwaarden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek te richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., die op de gedane verzoeken zal ingaan.

Personen kunnen, indien zij dit nodig achten en na contact met ons te hebben opgenomen, een klacht indienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

De Logis Hotels Group heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die kan worden gecontacteerd op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor alle nuttige informatie, met name indien u niet tevreden bent met een antwoord op een van deze rechten, of in geval van een geschil over het gebruik van uw gegevens.

In het kader van het loyaliteitsprogramma stemt het doel van de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens overeen met de uitvoering van de verleende dienst. Dit doel kan ook de uitvoering zijn van statistieken over de frequentie van klanten van de instellingen als geheel (geanonimiseerd) en het versturen van promotionele aanbiedingen.

Elk lidmaatschap van het Programma impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Leden. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven alle voorgaande teksten.
In geval van een geschil tussen een Lid en de Internationale Federatie van LOGIS verbinden de partijen zich ertoe om bij voorrang te streven naar een minnelijke schikking.

ALLEEN HET FRANSE RECHT IS VAN TOEPASSING. Elk geschil of geschil in verband met deze Voorwaarden dat niet in der minne wordt geschikt tussen de partijen, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

De meest recente versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van het ETIK-programma is beschikbaar op de website www.logishotels.com en vervangt alle vorige versies.

 

2014-09-08T12:19:14+00:00
scroll to