Terug
Logis Hôtels - Nos nouveaux Logis

Het hele jaar door komen er nieuwe Logis-hotels bij de Fédération Internationale. Ontdek deze als eerste.

Klik hier

Organiseeruweerstvolgendeverblijf in Frankrijk of elders in Europa enmaakeenkeuzeuit Logis hotel-restaurants in uwreisbestemming. Waar u ook zin in heeft, en of dit nu in de zomeraan zee of tijdens de wintersport is: bijonskunt u uwvakantieboeken in een hotel-restaurant van topklasse endaarheerlijkuitrusten of in eengezelligesfeeraanallerleiactiviteitenmeedoen. Voorzakenreizigershebbenwijeenkeuzeaan Logis-hotels die geschiktzijnvoor Séminaires au Vert. En voorwielekkerwiletenzijn er charmante hotels. De Logis kunnenookeenonderdeelvormen van een culinaire reis met typischegerechtenuit de streek van bestemming.

Onze nieuwe Logis : Logis Hotels
2014-09-08T12:19:14+00:00
scroll to